Käykö luonani aina sama hoitaja?

Omahoitaja Stellalta

Riippuu hoidon tarpeesta. Nimeämme asiakkaillemme omahoitajan, joka työvuoronsa aikana hoitaa asiakasta ensisijaisesti. Jos asiakas tarvitsee hoitoa omahoitajan ollessa vapaalla, hoidosta huolehtivat hoitotiimin muut tutuksi tulevat jäsenet.