Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitajan määritelmä

Lain mukaan omaishoitaja on omaishoitosopimuksen kunnan kanssa tehnyt omainen, mutta Suomen omaishoidon verkostoon kuuluvien järjestöjen määritelmä on väljempi: omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään, joka sairauden, vammaisuuden tai muun hoivan tarpeen vuoksi ei selviä arjessa omatoimisesti.