Mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Omaishoidon tuen sisältö

Omaishoitoon myönnetty omaishoidon tuki sisältää tukea sekä hoidettavalle että hoitajalle.

Hoidettava saa omaishoidon lisäksi hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut.

Omaishoitajalle tuki pitää sisällään hoitopalkkion, sosiaalipalvelut ja eläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä omaishoidon vapaan, jos hoito on sitovaa.