Mitä omaishoitaja tekee?

Omaishoitajan tehtävät

Omaishoitaja huolehtii hoidettavansa hyvinvoinnista niin, että hoidettava saa elää omassa kodissaan tutussa ja rakkaassa seurassa. Usein omaishoitotilanteissa perheenjäsenet kokevat olevansa ensi sijassa puolisoita, lapsia tai vanhempia, joiden vastuulla läheisestä huolehtiminen on.

Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi aamu- ja iltatoimissa auttamista, ruoanlaittoa, hygieniasta huolehtimista ja saattamistehtäviä.