Miten omaishoitajaksi voi ryhtyä?

Omaishoitajaksi hakeutuminen

Omaishoitajaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. Kunta arvioi tilanteen ja tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kun päätös on myönteinen, omaishoitaja ja kunta tekevät omaishoitosopimuksen, johon kuuluu myös yhdessä tehty hoito- ja palvelusuunnitelma.