Paljonko Suomessa on omaishoitajia?

Omaishoitajien määrä Suomessa

Omaishoidon tukea sai 46 132 henkilöä vuonna 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaan omaishoitotilanteita, joissa pääasiallinen auttaja on läheinen, on kuitenkin vuosittain noin 350 000. Niistä 60 000:n arvioidaan vaativan sitovaa hoitoa ja huolenpitoa.